Familjejuristerna i Varbergs kommun och Marks kommun

Dagens alltmer komplexa livssituationer ställer ett ökat krav på en proaktiv familjejuridik – där fokus ligger på att undvika framtida konflikter. Kontakta oss så ska vi tillsammans se till att ni möter framtiden med tillförsikt och lugn. Vi erbjuder alltid en kostnadsfri behovsanalys.

Leva ensam

Oavsett om du lever tillsammans med någon eller om du lever ensam är det alltid en god idé att se över hur juridiken påverkar dig. Läs mer här.

Tillsammans

Att flytta ihop, köpa gemensam bostad, bli sambo, skaffa familj eller gifta sig, att dela livet med någon handlar om att vara tillsammans. Läs mer här.

Bodelning

Att separera är oftast en tung och mödosam process oavsett om man är sambor eller gifta. Förutom det rent känslomässiga är det många juridiska och inte minst ekonomiska problem som måste lösas. Läs mer här.

Senare i livet

Idag har de allra flesta anledning till att upprätta ett testamente – detta oavsett om du lever ensam, som sambo eller som gift. Läs mer här.

Dödsfall

Att förlora en nära anhörig är oftast förknippat med en stor sorg. Trots att sorgen måste få ta sin tid, finns det ett antal saker som måste hanteras, att upprätta en bouppteckning inom tre månader är en sådan sak. Läs mer här.

Fastighets- och bostadsrättsöverlåtelser

Att byta bostad är oftast den största affären man gör i livet – då är det viktigt att ha koll på juridiken. Läs mer här.