Dödsfall

Att förlora en nära anhörig är oftast förknippat med en stor sorg. Trots att sorgen måste få ta sin tid, finns det ett antal saker som måste hanteras, att upprätta en bouppteckning inom tre månader är en sådan sak. En bouppteckning fastställer tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar. Att upprätta en bouppteckning är ofta komplicerat och kan medföra allvarliga konsekvenser om man gör fel. Vi är experter på familjejuridik och därför rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss för upprättande av bouppteckning. Vi hjälper er genom hela processen; från att upprätta en bouppteckning till att slutligen fördela tillgångarna genom ett arvskifte.