Dödsfall

Att förlora en nära anhörig är oftast förknippat med en stor sorg. Trots att sorgen måste få ta sin tid, finns det ett antal saker som måste hanteras, att upprätta en bouppteckning inom tre månader är en sådan sak. Att upprätta en bouppteckning är ofta komplicerat samt kan medföra allvarliga konsekvenser om man gör fel. Därför rekommenderar vi alltid att man ska anlita ett en expert på just familjejuridik.

 

Inför bouppteckning

 

Det första man ska göra är att upprätta en bouppteckning, detta gör man bland annat för att fastställa tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar. Denna process är många gånger komplicerad och gör man fel kan det leda till allvarliga konskekvenser som många gånger leder till kostsamma bråk. Hos Familjejuristerna inleds processen med ett första möte med en jurist. Till detta möte ska ni ta med ett antal uppgifter, får ni inte tag i allt kan man senare komplettera. Inför möte bör ni förbereda er genom att läsa vår folder inför bouppteckning som bifogas här.

 

Bouppteckningsförrättning