Tillsammans

Att flytta ihop, köpa gemensam bostad, bli sambo, skaffa familj eller gifta sig, att dela livet med någon handlar om att vara tillsammans. Oavsett om ni blir sambor eller gifter er, är det viktigt att känna till hur juridiken påverkar er och på så sätt i möjligaste mån undvika framtida konflikter. Genom att kontakta oss i ett tidigt skede kan vi hjälpa er att ordna upp juridiken kring er gemenskap och på så sätt säkerställa en förutsägbar och trygg framtid för er båda.

 

Sambor

 

Testamente

 

Sambor ärver aldrig varandra! Dör din sambo ärver dennes legala arvingar allt. Utan skydd innebär detta ofta att den efterlevande sambon får sälja den gemensamma bostaden då man inte har råd att köpa ut sambons arvingar. Detta i kombination med att ens sambo har gått bort är givetvis en katastrof – för att undvika detta måste ni skydda varandra genom att upprätta ett testamente och på så sätt ärva varandra. Kontakta oss så tar vi tillsammans fram ett testamente för att säkerställa er trygghet och era behov.

 

Gåvobrev

 

Ska du ge bort något värdefullt bör du upprätta ett gåvobrev. Att skänka bort saker är många gånger krångligare än vad man tror. Är det ett lån eller en gåva? Är gåvan förenad med några villkor? Ska gåvan ses som ett förskott på arv och ska den ses som enskild egendom? Ibland måste ett gåvobrev vara skriftligt, ibland inte. Vill du göra allt för att undvika framtida problem bör du ta hjälp av en jurist när du upprättar ett gåvobrev. Kontakta oss så hjälper vi dig att skriva ett gåvobrev som skapar trygghet för både givare och mottagare.

 

Skuldebrev

 

Kanske ska ni köpa en bostad ihop men gå in med olika insatser? Kanske ska ett av era barn flytta hemifrån och behöver kontanter till insatsen? Är pengarna ett lån eller en gåva? Ska ränta utgå? Oavsett situation är det viktigt att säkerställa ett större lån med ett skuldebrev, detta kanske särskilt om ni lånar ut till en närstående.

 

Ett skuldebrev ska bland annat ange storleken på skulden, vilka villkor som gäller samt vem som är långivare respektive låntagare. Har man lånat ut pengar till sin sambo behöver man även upprätta ett samboavtal. Vi hjälper er både med rådgivning och upprättande av skuldebrev.

 

Samboavtal

 

Sambor är enkelt uttryckt två personer som bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.  Samboegendom är gemensam bostad och bohag. Sambolagen heter den lag som styr vad som gäller mellan sambor och deras samboegendom. Enligt sambolagen ska sambor enligt huvudregeln dela lika på all samboegendom, detta oavsett vem som betalat för vad. Vill man att så ej ska ske – måste man därmed upprätta ett samboavtal. Har man exempelvis köpt en bostad och den ena parten betalt allt måste man upprätta ett samboavtal om man vill att den som betalt allt också ska få allt vid en eventuell separation.  Nog väldigt bra med ett exempel men man kanske ska skriva det bättre?

 

Köper exempelvis ett sambopar ett gemensamt boende och den ena parten betalar allt för detta boende ska ändå allt delas lika vid en eventuell separation, detta alltså oavsett om den ena parten betalt allt. Det spelar heller ingen roll om den ena sambon står som ensam ägare på bostaden – allt ska ändå delas lika. Genom att upprätta ett samboavtal kan ni som sambor komma överens om att sambolagens uppdelning inte ska gälla, och istället själva ta fram en lösning som passar just er. För att göra detta måste ett samboavtal upprättas!

 

Ett samboavtal reglerar alltså samboegendomen samt hur den ska fördelas vid en separation, vill man styra vad som ska ske om en av samborna går bort måste man upprätta ett testamente. Motsvarigheten till samboavtal för gifta kallas äktenskapsförord.

 

Som sambor äger var och en av er det ni själva köper eller får. Vid en bodelning är det bara bohag och bostad som ni köpt eller fått för att använda tillsammans som ingår. Det spelar då ingen roll vem som betalat mest för till exempel en lägenhet, värdet av lägenheten efter avdrag för skulder ska ändå delas lika om ni separerar eller någon av er dör. Det är därför en bra idé att dela på kostnaderna vid större inköp. Om ni betalar olika mycket pengar behöver ni skriva juridiska dokument för att undvika att det blir orättvist vid eventuell separation eller dödsfall

 

Framtidsfullmakt

 

Livet är skört och ibland tar det snabbt en oväntad vändning. I Sverige blir vi allt äldre vilket också innebär att det blir allt vanligare att vi drabbas av sjukdomar som demens och stroke m.m. Detta innebär att vi allt för ofta hamnar i situationer där vi inte längre kan ta hand om oss själva – i dessa situationer får man som regel en god man eller en förvaltare. Dessa personer, oftast slumpmässigt utvalda, ska då styra våra personliga och ekonomiska intressen. Frågan är om du vill ge denna makten till en oftast okänd person utsedd av kommunen eller om du själv vill styra vem som ska företräda dig?

 

Framtidsfullmakten är ett nytt personligt alternativ till kommunens goda män och förvaltare – här har du möjligheten att själv utse en eller flera personer som ska hjälpa dig om du blir sjuk och inte längre kan ta hand om dig själv.

 

Genom att upprätta en framtidsfullmakt säkerställer du att de personer du litar på också har en juridisk möjlighet att hjälpa dig. Valet är enkelt, antingen utser du någon som kan hjälpa dig eller så gör kommunen det. Det viktiga är att du redan nu funderar på hur du vill ha det – när du väl behöver hjälpen är det kanske redan för sent.

 

När man upprättar en framtidsfullmakt är det viktigt att följa formkrav och andra rekvisit för att fullmakten ska gälla. Det ska tydligt framgå vilka angelägenheter fullmakten omfattar samt vem som har rätt att göra vad. Kontakta oss så hjälper vi er att upprätta en juridiskt korrekt framtidsfullmakt skräddarsydd efter just era behov.

 

Gifta

 

Testamente

 

Idag har de allra flesta anledning till att upprätta ett testamente – detta oavsett om du lever ensam, som sambo eller som gift. Ett testamente skapar trygghet och förutsägbarhet oavsett hur din familjesituation ser ut. Ett testamente är en försäkring – en trygghet för dina efterlevande och gör förhoppningsvis att framtida konflikter undviks.

 

Det är genom att upprätta ett testamente som du ser till att de personerna som du önskar ska ärva dig också gör det. Detta dock med vissa restriktioner. Det är genom denna handling du ger uttryck för din vilja.

 

Som gifta med barn sen tidigare – så kallade särkullsbarn, är det ytterst viktigt att man upprättar ett testamente då man annars inte ärver varandra fullt ut. Detta alltså oavsett om man är gifta.

 

Ibland vill man att någon annan utöver de arvsberättigade ska ärva, eller så kanske man enbart vill ändra den procentuella fördelningen på arvet? Det är också vanligt att man som gifta upprättar ett testamente för att säkerställa att det som ens bröstarvingar ska ärva i framtiden – ska vara deras enskilda egendom och på så sätt inte ska bodelas vid en eventuell separation. Oavsett anledning så är det genom att upprätta ett testamente man styr hur arvet ska fördelas.

 

Gåvobrev

 

Ska du ge bort något värdefullt bör du upprätta ett gåvobrev. Att skänka bort saker är många gånger krångligare än vad man tror. Är det ett lån eller en gåva? Är gåvan förenad med några villkor? Ska gåvan ses som ett förskott på arv och ska den ses som enskild egendom? Ibland måste ett gåvobrev vara skriftligt, ibland inte. Vill du göra allt för att undvika framtida problem bör du ta hjälp av en jurist när du upprättar ett gåvobrev. Kontakta oss så hjälper vi dig att skriva ett gåvobrev som skapar trygghet för både givare och mottagare.

 

Skuldebrev

 

Kanske ska ni köpa en bostad ihop men gå in med olika insatser? Kanske ska ett av era barn flytta hemifrån och behöver kontanter till insatsen? Är pengarna ett lån eller en gåva? Oavsett situation är det viktigt att säkerställa ett större lån med ett skuldebrev, detta kanske särskilt om ni lånar ut till en närstående.

 

Ett skuldebrev ska bland annat ange storleken på skulden, vilka villkor som gäller samt vem som är långivare respektive låntagare. Är man gift och har lånat ut pengar till sin make behöver man även upprätta ett äktenskapsförord.  Vi hjälper er både med rådgivning och upprättande av skuldebrev.

 

Äktenskapsförord

 

Som gifta är huvudregeln att alla tillgångar ska delas lika vid separation eller dödsfall, detta oavsett vem som äger vad. Vill man man själva styra hur allt ska fördelas måste man upprätta ett äktenskapsförord. Genom att göra detta behöver ni inte oroa er för framtida meningsskiljaktigheter – ni styr själva hur fördelningen ska ske, helt utifrån vad som känna rättvist just för er.

 

Kanske är det som så att ni båda har barn sen tidigare och vill säkerställa att allt fördelas enligt era önskemål? Kanske äger en av er ett företag? Kanske har ni gått in i äktenskapet med stor skillnad i förmögenhet? Alla dessa situationer är exempel på när man ofta upprättar ett äktenskapsförord. Kontakta oss så hjälper vi till att upprätta ett äktenskapsförord skräddarsytt just till er.

 

Framtidsfullmakt

 

Livet är skört och ibland tar det snabbt en oväntad vändning. I Sverige blir vi allt äldre vilket också innebär att det blir allt vanligare att vi drabbas av sjukdomar som demens och stroke m.m. Detta innebär att vi allt för ofta hamnar i situationer där vi inte längre kan ta hand om oss själva – i dessa situationer får man som regel en god man eller en förvaltare. Dessa personer, oftast slumpmässigt utvalda, ska då styra våra personliga och ekonomiska intressen. Frågan är om du vill ge denna makten till en oftast okänd person utsedd av kommunen eller om du själv vill styra vem som ska företräda dig?

 

Framtidsfullmakten är ett nytt personligt alternativ till kommunens goda män och förvaltare – här har du möjligheten att själv utse en eller flera personer som ska hjälpa dig om du blir sjuk och inte längre kan ta hand om dig själv.

 

Genom att upprätta en framtidsfullmakt säkerställer du att de personer du litar på också har en juridisk möjlighet att hjälpa dig. Valet är enkelt, antingen utser du någon som kan hjälpa dig eller så gör kommunen det. Det viktiga är att du redan nu funderar på hur du vill ha det – när du väl behöver hjälpen är det kanske redan för sent.

 

När man upprättar en framtidsfullmakt är det viktigt att följa formkrav och andra rekvisit för att fullmakten ska gälla. Det ska tydligt framgå vilka angelägenheter fullmakten omfattar samt vem som har rätt att göra vad. Kontakta oss så hjälper vi er att upprätta en juridiskt korrekt framtidsfullmakt skräddarsydd efter just era behov.