Senare i livet

Testamente

 

Idag har de allra flesta anledning till att upprätta ett testamente – detta oavsett om du lever ensam, som sambo eller som gift. Ett testamente skapar trygghet och förutsägbarhet oavsett hur din familjesituation ser ut. Ett testamente är en försäkring – en trygghet för dina efterlevande och gör förhoppningsvis att framtida konflikter undviks.

 

Det är genom att upprätta ett testamente som du ser till att de personerna som du önskar ska ärva dig också gör det. Detta dock med vissa restriktioner. Det är genom denna handling du ger uttryck för din vilja.

 

Ibland vill man att någon annan utöver de arvsberättigade ska ärva, eller så kanske man enbart vill ändra den procentuella fördelningen på arvet? Det är också vanligt att man som gifta upprättar ett testamente för att säkerställa att det som ens bröstarvingar ska ärva i framtiden – ska vara deras enskilda egendom och på så sätt inte ska bodelas vid en eventuell separation. Oavsett anledning så är det genom att upprätta ett testamente man styr hur arvet ska fördelas.

 

Framtidsfullmakt

 

Livet är skört och ibland tar det snabbt en oväntad vändning. I Sverige blir vi allt äldre vilket också innebär att det blir allt vanligare att vi drabbas av sjukdomar som demens och stroke m.m. Detta innebär att vi allt för ofta hamnar i situationer där vi inte längre kan ta hand om oss själva – i dessa situationer får man som regel en god man eller en förvaltare. Dessa personer, oftast slumpmässigt utvalda, ska då styra våra personliga och ekonomiska intressen. Frågan är om du vill ge denna makten till en oftast okänd person utsedd av kommunen eller om du själv vill styra vem som ska företräda dig?

 

Framtidsfullmakten är ett nytt personligt alternativ till kommunens goda män och förvaltare – här har du möjligheten att själv utse en eller flera personer som ska hjälpa dig om du blir sjuk och inte längre kan ta hand om dig själv.

 

Genom att upprätta en framtidsfullmakt säkerställer du att de personer du litar på också har en juridisk möjlighet att hjälpa dig. Valet är enkelt, antingen utser du någon som kan hjälpa dig eller så gör kommunen det. Det viktiga är att du redan nu funderar på hur du vill ha det – när du väl behöver hjälpen är det kanske redan för sent.

 

När man upprättar en framtidsfullmakt är det viktigt att följa formkrav och andra rekvisit för att fullmakten ska gälla. Det ska tydligt framgå vilka angelägenheter fullmakten omfattar samt vem som har rätt att göra vad. Kontakta oss så hjälper vi er att upprätta en jurdiskt korrekt framtidsfullmakt skräddarsydd efter just era behov.